Význam specializace
Co znamená slovo specializace? Zde naleznete 2 významů slova specializace. Můžete také přidat význam slova specializace sami

1

4   0

specializace


Aktuální stav procesu prohlubující se dìlby práce a poznání, v nìmž se èlovìk stále více vzdaluje od koneèného výsledku své èinnosti a celkových souvislostí svého [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2   3

specializace


specialization
Zdroj: ped.muni.cz

Přidat význam slova specializace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< soustava rovnic spektrální >>