Význam specializace
Co znamená slovo specializace? Zde naleznete 2 významů slova specializace. Můžete také přidat význam slova specializace sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

specializace


Aktuální stav procesu prohlubující se dìlby práce a poznání, v nìmž se èlovìk stále více vzdaluje od koneèného výsledku své èinnosti a celkových souvislostí svého poznání. Prohlubuje zá [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

specializace


specialization
Zdroj: ped.muni.cz
<< soustava rovnic spektrální >>