Význam sponzorování
Co znamená slovo sponzorování? Zde naleznete 2 významů slova sponzorování. Můžete také přidat význam slova sponzorování sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sponzorování


příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. Pramen § 1 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Viz také reklama
Zdroj: business.center.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sponzorování


REDIRECT Sponzor
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< správní právo spolek >>