Význam spor
Co znamená slovo spor? Zde naleznete 9 významů slova spor. Můžete také přidat význam slova spor sami

1

1   0

spor


výměna rozdílných názorů mezi dvěma stranami spojená se vzájemným nesouhlasem | * | pře, rozepře, svár, hádka | ''genitiv plurálu spora''
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

spor


contradiction
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

spor


Situace, při které se hráči nebo týmy neshodnou na řešení problému souvisejícího s turnajem. Spory rozhodují sudí/rozhodč&iacu [..]
Zdroj: worldoftanks.eu

4

0   0

spor


Vzájemnì se vyluèující protiklad zájmù, poznatkù i z nich vyplývajících názorù ve spoleènosti odrážený vìdomím, støet myšlenkových a spoleèenských pohybù. Projevuje [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

spor


je spor, ohledně něhož je vedeno Řízení nebo ohledně něhož může být vedeno Řízení;
Zdroj: rozhodcikancelar.cz

6

0   0

spor


Jakékoliv občanskoprávní, trestní, správní řízení nebo řízení za účasti regulačních orgánů nebo orgánu veřejné moci nebo oficiální vyšetřování, šetření, rozkrývání, r [..]
Zdroj: finkap.cz

7

0   0

spor


Spor má více významů: soudní spor spor (logika) – tvrzení, které je vnitřně logicky sporné spor (matematická logika) – formální pojem z oblasti matematické logiky spor (sociologie) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

spor


Důkaz sporem (reductio ad absurdum) je typ logického důkazu, ve kterém se prokáže, že předpoklad vede k nesmyslnému výsledku (ke sporu), což znamená, že předpoklad je nepravdivý, a tedy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

spor


Spor je rozhovor nebo jiná forma komunikace, při kterém jednotlivé strany zjistí, že se objevily rozpory, které nedokáží vyřešit ke své vzájemné spokojenosti. Spor je fáze konfliktu, v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova spor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PPC skill >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam