Význam stát
Co znamená slovo stát? Zde naleznete 8 významů slova stát. Můžete také přidat význam slova stát sami

1

2   1

stát


Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občans [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   1

stát


základní mocenská organizace ve společnosti na určitém území | * | země | být na nohou nebo ve vzpřímené poloze | * | setrvávat na místě | * | ''(o strojích)'' nevyvíjet činnost | * | mít ce [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   1

stát


Instituce vznikající spoleènì s civilizací, sloužící k ochranì spoleèenských vztahù z nichž vznikla. Byla vytvoøena ekonomicky vládnoucími tøídami jako nástroj udržení a rozšíøení [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   1

stát


tu'u na nohou • stát se liliu něčím Ex.: Stát se dobrým člověkem. ~ Liliu kose tagata malie.
Zdroj: dominicweb.eu

5

0   1

stát


útvar, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, mimo těchto států též členské státy Evropské unie Pramen § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zdroj: business.center.cz

6

0   1

stát


Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občans [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

stát


Státy USA jsou členové americké federace, se značnou mírou autonomie. Těchto celkem 50 států spolu s federálním územím Washingtonu, D.C. tvoří území USA. Pod suverenitu USA patří i Portoriko, Americké [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   2

stát


– území vymezené státními hranicemi, na kterém se obyvatelé sdružují v právní celek s urèitou organizaèní strukturou. Jeho podstatným rysem je svrchovanost, suverenita v rozhodování o vnitøních záleži [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

Přidat význam slova stát
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< la zkratka >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam