Význam stopa
Co znamená slovo stopa? Zde naleznete 12 významů slova stopa. Můžete také přidat význam slova stopa sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


otisk lidské nebo zvířecí nohy | * | angloamerická délková jednotka | * | ''(v kriminalistice)'' indicie zanechaná pachatelem na místě činu | * | oblast určená k zaznamenání zvuku, obrazu nebo [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


trace (of matrix)
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Definovaná èást magnetického záznamového média, kam lze zapisovat data. U platebních a bankovních karet magnetický proužek na rubu karty je rozdìlen do tøí podélných stop, z nic [..]
Zdroj: vimevic.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


"..".
Zdroj: savci.upol.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Odraz (zmena) v materiálnom prostredí ako i vo vedomí ¾udí, ktorá súvisí s kriminalisticky relevantnou udalosou (napr. trestným èinom priestupkom alebo iným spoloèensky nežiadúcim, nebezpeèným javom); Nové vlastnosti a nové totožnosti, ktoré vznikajú v spojitosti s trestným èinom, ktoré možno zisti a zaisti súèasnými kriminalistickými prostriedk [..]
Zdroj: securityrevue.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Záznam dat z GPS, slouží k záznamu pohybu v mapě s množností pozdějšího vyhodnocování. GPX užívá element .
Zdroj: smartmaps.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Slovo stopa má několik významů stopa (jednotka délky) – anglosaská jednotka délky (30,48 cm) otisk nohy člověka nebo zvířete, též jiný otisk na zemi případně ve sněhu (např. po pneumatice automobilu) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Stopa je historická jednotka pro měření délky, která byla používána v téměř všech kulturách. Vznik názvu je možno vysvětlit tím, že se jednalo o délku otisku lidské nohy (chodidla), tedy stopy. V jiný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Stopa je historická jednotka pro měření délky, která byla používána v téměř všech kulturách. Vznik názvu je možno vysvětlit tím, že se jednalo o délku otisku lidské nohy (chodidla), tedy stopy. V jiný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Stopa je základní jednotkou metra. Je složena z několika málo časových elementů, kterým se říká doba. Je to zvukový úsek střídající dobu těžkou (se slovním přízvukem) a dobu lehkou (bez slovního přízv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Stopa je základní jednotkou metra. Je složena z několika málo časových elementů, kterým se říká doba. Je to zvukový úsek střídající dobu těžkou (se slovním přízvukem) a dobu lehkou (bez slovního přízv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stopa


Stopa je v oboru lineární algebry označení pro součet prvků na hlavní diagonále čtvercové matice. Pro matici: má tedy stopa podobu
Zdroj: cs.wikipedia.org





<< udo jelito >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam