Význam substituce
Co znamená slovo substituce? Zde naleznete 8 významů slova substituce. Můžete také přidat význam slova substituce sami

1

2   0

substituce


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: pppbruntal.cz

2

1   0

substituce


Substituce je zpùsob léèby, kdy je užívání pùvodní drogy nahrazeno (témìø vždy lékaøsky pøedepsaným) užíváním látky s podobnými úèinky a vlastnostmi, avšak s výraznì menšími riziky, než pùvodní droga. (napø. heroin je nahrazen metadonem). Dále mùže jít o substituci škodlivého zpùsobu užití (cigar [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

0   0

substituce


(lat.), náhrada, v mat. dosazení hodnoty proměnné.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

substituce


Substituce je zpùsob léèby, kdy je užívání pùvodní drogy nahrazeno (témìø vždy lékaøsky pøedepsaným) užíváním látky s podobnými úèinky a vlastnostmi, avšak s výraznì menšími riziky, než pùvodní droga. (napø. heroin je nahrazen metadonem). Dále mùže jít o substituci škodlivého zpùsobu užití (cigarety nahraz [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

0   0

substituce


substitution
Zdroj: ped.muni.cz

6

0   0

substituce


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: help24.cz

7

0   0

substituce


Substituce má význam záměny nebo náhrady.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

substituce


Substituce je nahrazení složitějších výrazů jednoduššími výrazy. Používá se u složitých výrazů a výpočet je pak jednodušší (snadnější).
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova substituce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< stochastický sugesce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam