Význam substituce
Co znamená slovo substituce? Zde naleznete 8 významů slova substituce. Můžete také přidat význam slova substituce sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: pppbruntal.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


Substituce je zpùsob léèby, kdy je užívání pùvodní drogy nahrazeno (témìø vždy lékaøsky pøedepsaným) užíváním látky s podobnými úèinky a vlastnostmi, avšak s výraznì menšími riziky, než pùvodní droga. (napø. heroin je nahrazen metadonem). Dále mùže jít o substituci škodlivého zpùsobu užití (cigarety nahrazeny nikotinovými náplastmi nebo ž [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


(lat.), náhrada, v mat. dosazení hodnoty proměnné.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


Substituce je zpùsob léèby, kdy je užívání pùvodní drogy nahrazeno (témìø vždy lékaøsky pøedepsaným) užíváním látky s podobnými úèinky a vlastnostmi, avšak s výraznì menšími riziky, než pùvodní droga. (napø. heroin je nahrazen metadonem). Dále mùže jít o substituci škodlivého zpùsobu užití (cigarety nahrazeny nikotinovými náplastmi nebo žvýkaèkami) [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


substitution
Zdroj: ped.muni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: help24.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


Substituce má význam záměny nebo náhrady.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

substituce


Substituce je nahrazení složitějších výrazů jednoduššími výrazy. Používá se u složitých výrazů a výpočet je pak jednodušší (snadnější).
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< stochastický sugesce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam