Význam supermarket
Co znamená slovo supermarket? Zde naleznete 5 významů slova supermarket. Můžete také přidat význam slova supermarket sami

1

0   0

supermarket


velká samoobslužná prodejna | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

supermarket


Samoobslužný obchod s prodejní plochou 400–2 500 m2, ve kterých převažuje nabídka potravin doplněná zbožím denní potřeby a doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

0   0

supermarket


Supermarket je samoobslužní prodejna s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk). Prodejní plocha supermarket [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

supermarket


supermarket ve výrobì pøedstavuje novou formu skladování a nahrazuje konvenèní sklad, jak ho známe. Supermarket se pøevá¾nì pou¾ívá pøi zavádìní principu tahu v materiálovém toku. Pøedstavuje sklad hotových výrobkù nebo zásob, ve kter [..]
Zdroj: e-api.cz

5

0   1

supermarket


velkoprodejna
Zdroj: david-zbiral.cz

Přidat význam slova supermarket
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pisoár ranvej >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam