Význam synapomorfie
Co znamená slovo synapomorfie? Zde naleznete 2 významů slova synapomorfie. Můžete také přidat význam slova synapomorfie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

synapomorfie


("synapomorphy"): termín z kladistiky; apomorfie, kterou sdílí více rùzných organismù ("shared derived character state"); viz té¾: apomorfie, homologie, kladistika.
Zdroj: mprinstitute.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

synapomorfie


Apomorfie, neboli odvozený znak, je vlastnost organismu nebo skupiny organismů, která se nevyskytovala u jejich předků. Apomorfie je tudíž něco, co vzniklo v průběhu evoluce, je vlastní daným organism [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< princip uniformity systematika >>