Význam synchronicita
Co znamená slovo synchronicita? Zde naleznete 4 významů slova synchronicita. Můžete také přidat význam slova synchronicita sami

1

0   0

synchronicita


(řec. synchronos, současný) označení pro nečekané a nevysvětlitelné »shody okolností«, kdy se člověk najednou setká s týmž nebo podobným tématem několikrát, a to bez jakékoli příčinné souvislosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

synchronicita


Náhodná souvislost v èase; soubìh jevù nemajících kauzální souvislost, a které èlovìk vnímá jako jeden celek. Èasto však do tohoto pojmu bývají zahrnuty i pøípady, kdy je [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

synchronicita


Je pojem, jejž Jung razil pro vyjádøení smysluplné koincidence nebo souvztažnosti: a) mezi psychickou a fyzickou událostí, jež spolu nejsou navzájem kauzálnì spojeny. Takové synchronistic [..]
Zdroj: jung.sneznik.cz

4

0   0

synchronicita


Synchronicita (z řec. synchronos, současný) je pojem, který zavedl švýcarský psycholog C. G. Jung jako označení pro příčinně nevysvětlitelné (akauzální) setkání dvou nebo více udá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova synchronicita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< synergie syntaxe >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam