Význam teleologie
Co znamená slovo teleologie? Zde naleznete 5 významů slova teleologie. Můžete také přidat význam slova teleologie sami

1

0   0

teleologie


(řec. telos, cíl), nauka o cílech a o chování zaměřeném k cíli.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

teleologie


uèení pøipisující pøírodním jevùm pøedem urèený úèel a cíl
Zdroj: labo.cz

3

0   0

teleologie


Finalismus, idealistické uèení o pøedurèenosti, cílovosti všech pøírodních jevù; vnášení cílù do pøírodních procesù. Pøíroda má podle nìj své cíle, které neuvìdomìle [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

teleologie


("teleology"): úèelnost, anebo pøímo nauka o úèelu; z øeckého "telos", tj. "úèel", "cíl"; vznikla v podstatì ve stejné dobì jako filosofie, a to otázkou "Proè je kosmos a ne chaos?"; p [..]
Zdroj: mprinstitute.org

5

0   0

teleologie


Teleologie (řecky: telos, cíl, účel – pozor, nezaměňovat s teologií) znamená jednak filosofické zkoumání účelnosti či zaměřenosti k nějakému cíli, jednak názor, že účelnost je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova teleologie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< tabula rasa teodicea >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam