Význam teorie
Co znamená slovo teorie? Zde naleznete 10 významů slova teorie. Můžete také přidat význam slova teorie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


nedokázaná domněnka, hypotéza | * | * | soubor tvrzení, který vysvětluje určitý pozorovaný jev | * | jistý systém postulátů a tvrzení, který umožňuje předpovědět výsledek libovolného experiment [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


Systém zobecnìlého poznání, vysvìtlující urèité stránky skuteènosti pøesahující zkušenost za úèelem jejich praktického využití. Jejími protiklady jsou praxe, z níž a pro níž teorie vznikají, [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


viz definující teorie
Zdroj: fim.uhk.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


viz kvantová teorie vìdomí
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


viz kognitivní teorie
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


viz lidová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


viz dynamická teorie systémù
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. Opakem teorie j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


Formální teorie je jeden z nejdůležitějších pojmů matematickologické syntaxe. Mnoho matematických teorií může být formalizováno volbou vhodných axiomů. Některé teorie existují pouze jako teorie formál [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie


Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. Opakem teorie j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< d?j vejt?aska >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam