Význam teorie
Co znamená slovo teorie? Zde naleznete 10 významů slova teorie. Můžete také přidat význam slova teorie sami

1

1   0

teorie


nedokázaná domněnka, hypotéza | * | * | soubor tvrzení, který vysvětluje určitý pozorovaný jev | * | jistý systém postulátů a tvrzení, který umožňuje předpovědět výsledek [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

teorie


Systém zobecnìlého poznání, vysvìtlující urèité stránky skuteènosti pøesahující zkušenost za úèelem jejich praktického využití. Jejími protiklady jsou praxe, z níž a  [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1   0

teorie


viz definující teorie
Zdroj: fim.uhk.cz

4

1   0

teorie


viz kvantová teorie vìdomí
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

teorie


viz kognitivní teorie
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

teorie


viz lidová psychologie
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0   0

teorie


viz dynamická teorie systémù
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0   0

teorie


Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

teorie


Formální teorie je jeden z nejdůležitějších pojmů matematickologické syntaxe. Mnoho matematických teorií může být formalizováno volbou vhodných axiomů. Některé teorie existují pouz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

teorie


Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova teorie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< d?j vejt?aska >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam