Význam teorie front
Co znamená slovo teorie front? Zde naleznete 2 významů slova teorie front. Můžete také přidat význam slova teorie front sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie front


queoing theory
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie front


je analýza zabývající se trvalými procesy, které mají charakter hromadnosti a pøi nichž vzniká požadavek na obsluhu. Doba obsluhy je pøitom vystavena náhodným vlivùm. Matematickým nástrojem teorie front je teorie pravdìpodobnosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)
<< teoreticky teorie her >>