Význam termoplast
Co znamená slovo termoplast? Zde naleznete 2 významů slova termoplast. Můžete také přidat význam slova termoplast sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termoplast


polymerní látka, která mìkne se zvyšující teplotou (napø. polyetylén)
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

termoplast


Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Opakem termop [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< teplota absolutní termoset >>