Význam thalamus
Co znamená slovo thalamus? Zde naleznete 2 významů slova thalamus. Můžete také přidat význam slova thalamus sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thalamus


též talamus; ústøední uzel pro percepce v mozku, struktura koncového mozku. Procházejí jím všechny signály z receptorù (s výjimkou èichu). Viz též amygdala, hipokampus, hypothalamus, lidský mozek, lok [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thalamus


Thalamus (česky hrbol mezimozkový) je spolu s epithalamem součástí zadní části mezimozku (diencephalon) a je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader. Zprostředkovává převod informa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< terapie tomografie >>