Význam tiskový mluvčí
Co znamená slovo tiskový mluvčí? Zde naleznete 7 významů slova tiskový mluvčí. Můžete také přidat význam slova tiskový mluvčí sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


pozice; mluvčí zastupuje firmu před médii, má na starosti dennodenní kontakt s médii; je zároveň i tváří firmy
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


osoba ve firmě odpovědná za komunikaci s médii
Zdroj: cevelova.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


Tiskový mluvčí je pracovník, který vystupuje jménem dané organizace směrem k veřejnosti a médiím. Formuluje a prezentuje stanoviska společnosti. Obvykle má na starosti i obecnou komunikační strategii organizace, a to i v krizových situacích.
Zdroj: concept-one.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.
Zdroj: jobs.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


osoba odpovědná za komunikaci firmy s médii; zpravidla člen vrcholového vedení, nejčastěji podřízený přímo generálnímu řediteli; tiskový mluvčí má zpravidla k dispozici vlastní podpůrný tým (tiskové oddělení), obvykle bývá rovněž šéfem útvaru firemní (korporátní) komunikace; mluvčí vystupuje jménem firmy v médiích, vydává tisková prohlášení, svoláv [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


osoba odpovědná za komunikaci firmy s médii; zpravidla člen vrcholového vedení, nejčastěji podřízený přímo generálnímu řediteli; tiskový mluvčí má zpravidla k dispozici vlastní podpůrný tým (tiskové oddělení), obvykle bývá rovněž šéfem útvaru firemní (korporátní) komunikace; mluvčí vystupuje jménem firmy v médiích, vydává tisková prohlášení, svoláv [..]
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tiskový mluvčí


Mluvčí nebo tiskový mluvčí je někdo, kdo je pověřen mluvit jménem firmy, jiné organizace nebo osoby (soukromé nebo úřední). Úkolem mluvčího je zabezpečit kontakt se sdělovacími prostředky (tisk, rozhl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< tendr trezor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam