bankovnigramotnost.cz

Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy11
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (158)

1

4   0

akcie


Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti a opravňuje majitele podílet se na řízení, zisku a (při zániku) na majetkovém zůstatku akciové společnosti. Rozlišuje se: akcie na jméno (akcie je uvedena na určitou konkrétní osobu, v seznamu akcionářů uvedeno jméno majitele), akcie na majitele ( [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

2

3   1

nabídka


Množství zboží, které chce prodávající prodat za určitou cenu; jednostranný projev vůle, kterým nabízející nabízí jiné osobě zejména uzavření smlouvy, jejíž obsah je v nabídce [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

3

2   0

legislativa


Zákonodárství, zákonodárná moc. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Heuréka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

1   0

iban


IBAN - (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a ba [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

5

1   2

odběratel


Ten, kdo pravidelně odebírá či kupuje zboží, služby, informace apod. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

6

1   0

právnická osoba


Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zap [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

7

1   1

riziko


Riziko je druhem nejistoty. Na finančních trzích lze rozeznávat několik druhů rizik  (úvěrové, vypořádací, tržní, cashflow, operační, právní aj.). Zdroj: Komerční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

8

1   0

úrok


Cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Výše úroku je dána dobou trvání, velikostí úvěru nebo vkladu (jistiny) a velikostí úrokové míry (saz [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

9

1   1

ústava


Základní zákon státu, soubor právních norem, který upravuje ústavněprávní vztahy (obvykle zásadní povahy, tradičně však i název státu, jeho symboly).  Většina států má ústavu [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

10

1   0

vinkulace


Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Zdroj: BusinessInfo.cz
Zdroj: bankovnigramotnost.cz


Pro zobrazení všech definic slova 158 se přihlašte, prosím.