chciprojektdomu.cz

Website:http://www.chciprojektdomu.cz
Obdržené pozitivní hlasy34
Obdržené negativní hlasy51
Karma:-18 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (774)

1

4   3

urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorov [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

2

2   2

zemědělský půdní fond


Základní přírodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Jedno z hlavních složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půd [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

3

1   0

atriový dům


Dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

4

1   0

biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

5

1   0

chatové osady


Rekreační chaty v krajině se mohou umístit jen v rekreační oblasti, a to vždy v seskupení do chatové osady. Chatové osady nesmějí narušovat ráz krajiny. Umisťují se v souladu s požadavky na ochranu ze [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

1   0

doprava tranzitní


Doprava, jež územím projíždí a nemá v něm východisko ani cíl.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

1   0

dvojdům


dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě. Rodinný dům tvoří polovinu dvojdomu.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

1   3

ekosystém


Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v urč [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

9

1   0

hustota


Intenzita využití území, show_letteratel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, z [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

1   0

impregnace


aby se stavební materiály staly hydrofobními, musí být impregnovány. Impregnace se provádí vodním sklem, silikonovým nátěrem nebo křemičitým nátěrem.
Zdroj: chciprojektdomu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 774 se přihlašte, prosím.