d7bau.at

Website:http://d7bau.at/
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (26)

1

1   0

dom na kľúč


Najpohodlnejší spôsob stavby rodinného domu. Stavebná firma Vám postavý kompletný dom, do ktorého sa môže rovno nasťahovať. Symbolicky Vám po ukončení prác odovzdá kľúč od dverí.
Zdroj: d7bau.at

2

1   0

pasívny dom


Budova s takým konštrukčným riešením a technickým vybavením, kde sa celková spotreba tepelnej energie nepresiahne 15 kWh/m2/rok. Pasívny dom je z tohto hľadiska úspornejší ako nízkoenergetický dom. Pasívny dom sa vyznačuje vysokokvalitnou vnútornou klímou. Nie je potrebná klimatizácia či konvenčné vykurovanie. Šetria sa tak prírodné zdroje. Paramet [..]
Zdroj: d7bau.at

3

1   0

wohnbauförderung


Štátna podpora na bývanie v Rakúsku. Poskytuje sa formou výhodného úroku (0,5 - 1,0 %) pri dodržaní noriem príslušného rakúskeho regiónu na energetickú náročnosť domu. Výška podpory začína približne od 20 000 € a je závislá od sociálnej situácie žiadateľa o podporu.
Zdroj: d7bau.at

4

1   0

zateplenie budovy


Zateplenie budovy - súbor technických opatrení na umiestnenie tepelnej izolácie na budovu alebo do budov, na dodatočné umiestnenie vrstiev na obalové konštrukcie budovy s cieľom zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti budovy a na dodatočné zníženie potreby vykurovania budovy v dôsledku úprav na budove či jej vykurovacom systéme.
Zdroj: d7bau.at

5

0   0

atika


Stena nad strešnou rovinou.
Zdroj: d7bau.at

6

0   0

átriový dom


V modernej architektúre sa jedná o stavbu s veľkým otvoreným priestorom, často s výškou niekoľkých poschodí s presklenou strechou a (alebo) s veľkými oknami. Átria sú populárnym architektonickým doplnkom, pretože dávajú stavbám "pocit priestoru a svetla."
Zdroj: d7bau.at

7

0   0

bauführung


Stavebný dozor. Činnosť, pri ktorej Baumeister dohliada na realizáciu stavby.
Zdroj: d7bau.at

8

0   0

baumeister


Osoba, ktorá zodpovedá za realizáciu stavby.
Zdroj: d7bau.at

9

0   0

bungalow


je dom malej veľkostnej kategórie, vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu. Realizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie - jednoposchodový dom. Bungalow sa svojím bezbariérovým riešením hodí aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou. Bungalow má vhodne dispozične oddelenú nočnú časť od dennej. [..]
Zdroj: d7bau.at

10

0   0

časový harmonogram výstavby


Časový harmonogram alebo plán výstavby je dokument, ktorý slúži na informáciu o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby domu. Slúži ako sprievodca počas celej stavby. Tento dokument môže byť vypracovaný na požiadanie stavebníka alebo stavebného úradu k stavebnému konaniu. Aj keď v prípade menších stavieb, ako je rodinný dom, to nie je povin [..]
Zdroj: d7bau.at


Pro zobrazení všech definic slova 26 se přihlašte, prosím.