diagnoza-cml.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (21)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcelerace onemocnění CML


Charakteristické postupným zhoršováním stavu a odpovědi na doposud podávanou léčbu. Nemocný může hubnout, mít bolesti kostí, zvýšené teploty. Laboratorně nacházíme zhoršení krevního obrazu (KO).
Zdroj: diagnoza-cml.cz
Tento význam nebyl schválen

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alogenní transplantace


(řec. allos – cizí) – transplantace, při níž dostává nemocný krvetvorné buňky či kostní dřeň od shodného dárce. Je-li dárcem blízký příbuzný – hovoříme o příbuzenské transplantaci. V případě hledání dárce mimo rodinu, v registrech dárců - hovoříme o nepříbuzenské transplantaci.
Zdroj: diagnoza-cml.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anémie


Chudokrevnost; stav při kterém je snížena hladina krevního barviva (hemoglobinu) a červených krvinek (erytrocytů). Při nízkých hodnotách je typická únava, bledost, slabost a později dušnost se zvýšením frekvence srdeční činnosti (zrychlení tepu – tachykardie)
Zdroj: diagnoza-cml.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anemie


Chudokrevnost; stav při kterém je snížena hladina krevního barviva (hemoglobinu) a červených krvinek (erytrocytů). Při nízkých hodnotách je typická únava, bledost, slabost a později dušnost se zvýšením frekvence srdeční činnosti (zrychlení tepu – tachykardie)
Zdroj: diagnoza-cml.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asymptomatický


Bezpříznakový, pojem označující průběh bez příznaků nemoci či zdravotních problémů.
Zdroj: diagnoza-cml.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autologní transplantace


(řec. autos – vlastní, logos – vztah) – Transplantace, při níž je příjemce sám sobě dárcem krvetvorných buněk či kostní dřeně. Transplantaci předchází tzv. sběr krvetvorných buněk, který je založen na podobném principu jako odběr krve udárců na transfúzním oddělení.
Zdroj: diagnoza-cml.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CT


(angl. computed tomography) – počítačová tomografie, vyšetření blízké rentgenovému snímání. V některých případech se před vyšetřením aplikuje do žíly látka (tzv. kontrastní), která pomáhá přehledně zobrazit na monitoru příslušnou tkáň.
Zdroj: diagnoza-cml.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ČT


(angl. computed tomography) – počítačová tomografie, vyšetření blízké rentgenovému snímání. V některých případech se před vyšetřením aplikuje do žíly látka (tzv. kontrastní), která pomáhá přehledně zobrazit na monitoru příslušnou tkáň.
Zdroj: diagnoza-cml.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Erytrocyty


Červené krvinky, důležitou součástí erytrocytů je hemoglobin, který se podílí na přenosu kyslíku do tkání. Při poklesu erytrocytů vzniká anémie. Červené krvinky vznikají v kostní dřeni.
Zdroj: diagnoza-cml.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Filadelfský chromozom


(angl. Philadelphia chromosome, Ph+) – Zlom a vzájemné spojení částí chromozomu 9 a 22, kdy vzniká gen BCR-ABL. Filadelfský chromozom se nachází u více než 90% pacientů s diagnózou CML.
Zdroj: diagnoza-cml.cz


Pro zobrazení všech definic slova 21 se přihlašte, prosím.