dycham.ostrava.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

1   0

brownfield


Opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika), a které vyžaduje zvláštní péči při jeho regeneraci.
Zdroj: dycham.ostrava.cz

2

0   0

arsén


je toxický polokovový prvek, jehož zdrojem jsou - mimo jiné - spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. Značné množství arsenu je obsaženo ve výluzích z elektrárenských popílků  a v některých důlních vod [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

3

0   0

benzen


je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky. Hořením se uvolňují saze. Uhlovodíkový zbytek (funkční skupina) vytvořený od benzenu se nazývá fenyl. V přírodě se vyskytuje nap [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

4

0   0

dioxiny


jsou látky nebezpečné i ve stopovém množsví. Vznikají zejména při spalovacích procesech - ať už v průymslu, v automobilech či při pálení nejrůznějších materiálů. Zvláště nebezpečné je spalování odpadu obsahujícího chlórované látky (např. PVC). V prostředí přetrvávají velmi dlouho. Zvyšují pravděpodobnost [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

5

0   0

emise


Emise (z latinského emittere - zářit, znečišťovat, vysílat) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj.
Zdroj: dycham.ostrava.cz

6

0   0

imise


Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise jsou následkem emisí - koncentra [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

7

0   0

inverze


Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá. Jedním z následků inverze teploty vzduchu je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. K inverzním situacím, trvají [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

8

0   0

katalyzátor výfukových plynů


Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených.
Zdroj: dycham.ostrava.cz

9

0   0

pm10


Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate matter – PM) jsou drobné pevné či kapalné částice rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Částice mají své specifické označení podle velikosti – například PM10 označuje polétavý prach o velikosti [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

10

0   0

rezzo


Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO):
Zdroj: dycham.ostrava.cz


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.