estetickyslovnik.sk

Website:http://www.estetickyslovnik.sk
Obdržené pozitivní hlasy72
Obdržené negativní hlasy44
Karma:27 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1269)

1

0   0

krása


Tradičná základná kategória estetiky, alebo tradičný predmet estetiky s rôznym významom:
Zdroj: estetickyslovnik.sk

2

0   0

intenzívne a pozitívne


hodnotenie estetickej kvality predmetu, prípadne taký zážitok.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

3

0   0

súhrnné


označenie pre estetickú funkciu, estetické normy, estetické zážitky a rôzne iné kvality estetických objektov, estetického vnímania, estetických hodnôt, umeleckých diel. Ak sa rezervuje l [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

4

0   0

strešný


termín obsahujúci esteticky pozitívne aj negatívne kvality. Dôvodom je skutočnosť, že v estetickom vnímaní nevyvoláva len príjemné pocity, ale vyvoláva aj nepríjemné zážitky, pocity [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

5

0   0

kategórií filozofie


Pravda, Dobro, Krása. V takom chápaní je veľmi úzko spätá s morálne pozitívnymi hodnotami, niekedy aj vtedy, ak umenie zobrazuje negatívne javy života človeka. V prípade, ak sa oddelí [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0   0

základných estetických kategórií


(alebo modifikácií estetického) vedľa –> komického, –> tragického, –> vznešeného a v modernej dobe aj –> škaredého.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

7

0   0

hodnotou


, preto je pri jej vymedzovaní a určovaní vždy prítomné vedomie a ľudská prax. Závisí od estetického vnímania, od kultúrnej tradície a od konkrétnej kultúrno-historickej situácie.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

8

0   0

hrou


aj pri vytváraní krásnych predmetov aj pri ich vnímaní.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

9

0   0

stupne krásy


zmyslová krása blízka peknému, príjemnému a rozkoši, duševná krása blízka morálnym hodnotám, duchovná krása približujúca sa estetickému ideálu, k dokonalej kráse. Stupňovanie kr [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

10

0   0

oblasť krásy


niekedy sa krása rezervuje len pre svet, niekedy len pre človeka, niekedy len pre umenie. Vo všetkých prípadoch prechádzajú jej vymedzovanie od striktne subjektivistických, cez subjektívno-ob [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk


Pro zobrazení všech definic slova 1269 se přihlašte, prosím.