eulerhermes.cz

Website:https://www.eulerhermes.com/cs_cz.html
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (11)

1

0   0

claim


Situace, kdy je realizováno riziko. Opravňuje pojištěnce na odškodnění a spouští mechanismus odškodnění uvedený ve smlouvě o pojištění úvěru. ​
Zdroj: eulerhermes.cz

2

0   0

částky získané zpět


Všechna inkasa po odškodnění, když pojišťovna převezme práva pojištěnce na pohledávky, které jsou pojištěné a byly nahrazeny.​
Zdroj: eulerhermes.cz

3

0   0

chráněné informace


Informace připravené společnostmi skupiny, které jsou výlučně ve vlastnictví společnosti Euler Hermes. Jde o záruku kvality služeb poskytovaných jejím zákazníkům.  ​
Zdroj: eulerhermes.cz

4

0   0

dluhopis


Dluhopis je obchodovatelný cenný papír ve formě záruky dluhu, který představuje část půjčky poskytnuté společností, veřejnoprávním subjektem nebo státem. V případě, že vystavující společnost zbankrotuje, bývají držitelé dluhopisů vyplaceni před akcionáři.  Držitelé dluhopisů nicméně nemají žádná práva spo [..]
Zdroj: eulerhermes.cz

5

0   0

insolvence


Právně uznaná neschopnost dlužníka splnit závazky a tedy uhradit dluhy.​
Zdroj: eulerhermes.cz

6

0   0

makléř


Nezávislý zprostředkovatel, který oslovuje společnosti, aby jim nabídl smlouvu o úvěrovém pojištění nebo smlouvu o faktoringu. Makléři poskytují pojištěncům rady během implementace pojistky nebo smlouvy a při jejich každodenní správě.​
Zdroj: eulerhermes.cz

7

0   0

pojistka/pojistná smlouva


Smlouva o úvěrovém pojištění uzavřená mezi společností Euler Hermes a pojištěncem.​
Zdroj: eulerhermes.cz

8

0   0

pojistné


Částka placená pojištěncem pojišťovně výměnou za krytí rizik. Rozlišuje se přitom mezi předepsaným pojistným: částka účtovaná během období krytí rizik podle smlouvy; zaslouženým pojistným (pojistným bonusem): část pojistného předepsaného během období nebo dříve, dle krytí rizik během dotčeného období. ​ [..]
Zdroj: eulerhermes.cz

9

0   0

pojištění pohledávek


Technika, kterou se společnost chrání proti riziku neplacení jejích obchodních pohledávek.  ​
Zdroj: eulerhermes.cz

10

0   0

prevence


Proces, při kterém si může pojištěnec na základě informací poskytnutých společností Euler Hermes o solventnosti (platební schopnosti) jeho zákazníků volit své zákazníky a snižovat tak vlastní ztráty.  ​
Zdroj: eulerhermes.cz


Pro zobrazení všech definic slova 11 se přihlašte, prosím.