gristone.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

0   0

agentura práce


Zaměstnavatel, který zprostředkovává zaměstnání na základě platného Povolení a vysílá svého Zaměstnance k výkonu práce u jiného subjektu (fyzická nebo právnická osoba)
Zdroj: gristone.cz

2

0   0

uživatel


je subjekt (právnická & fyzická osoba), pro kterého agenturní zaměstnanec vykonává práci
Zdroj: gristone.cz

3

0   0

zaměstnanec


je fyzická osoba, která vykonává práci dle pokynů uživatele v případě agenturního zaměstnávání
Zdroj: gristone.cz

4

0   0

pracovní poměr


pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je založen pracovní smlouvou
Zdroj: gristone.cz

5

0   0

písemný pokyn


jednostranný právní akt, který vypovídá o tom, kde a za jakých podmínek zaměstnanec bude vykonávat práci
Zdroj: gristone.cz

6

0   0

výkon práce


místo, kde zaměstnanec pracuje pro uživatele
Zdroj: gristone.cz

7

0   0

mzda


finanční odměna za vykonanou práci
Zdroj: gristone.cz

8

0   0

odměna


finanční ohodnocení nad rámec základní mzdy
Zdroj: gristone.cz

9

0   0

druh práce


práce, kterou zaměstnanec vykonává
Zdroj: gristone.cz

10

0   0

doba dočasného přidělení


je doba, po kterou bude zaměstnanec pracovat pro uživatele
Zdroj: gristone.cz


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.