gristone.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Agentura práce


Zaměstnavatel, který zprostředkovává zaměstnání na základě platného Povolení a vysílá svého Zaměstnance k výkonu práce u jiného subjektu (fyzická nebo právnická osoba)
Zdroj: gristone.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uživatel


je subjekt (právnická & fyzická osoba), pro kterého agenturní zaměstnanec vykonává práci
Zdroj: gristone.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zaměstnanec


je fyzická osoba, která vykonává práci dle pokynů uživatele v případě agenturního zaměstnávání
Zdroj: gristone.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pracovní poměr


pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je založen pracovní smlouvou
Zdroj: gristone.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Písemný pokyn


jednostranný právní akt, který vypovídá o tom, kde a za jakých podmínek zaměstnanec bude vykonávat práci
Zdroj: gristone.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výkon práce


místo, kde zaměstnanec pracuje pro uživatele
Zdroj: gristone.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mzda


finanční odměna za vykonanou práci
Zdroj: gristone.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Odměna


finanční ohodnocení nad rámec základní mzdy
Zdroj: gristone.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Druh práce


práce, kterou zaměstnanec vykonává
Zdroj: gristone.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba dočasného přidělení


je doba, po kterou bude zaměstnanec pracovat pro uživatele
Zdroj: gristone.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.