inisoft.cz

Website:https://www.inisoft.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (21)

1

1   0

licence


Oprávnění, které dovoluje používat software na počítači uživatele. Platí: 1 licence = 1 počítač ( v terminálovém provozu 1 licence = 1 spuštěný proces aplikace) s oficiálně nainstalovaným a registrovaným software.
Zdroj: inisoft.cz

2

0   0

aktualizace programu


Proces při kterém dochází ke změně databáze (přidání nových tabulek a datových položek do současných tabulek) a nakopírování nové verze programu.
Zdroj: inisoft.cz

3

0   0

aplikace typu klient-server


Jeden Vámi zakoupený program představuje ve skutečnosti programy dva. První program (FireBird.exe - strana serveru) se spouští většinou automaticky po přihlášení do operačního systému Windows, nebo běží jako služba a zajišťuje správu databáze. Druhý program (strana klienta) se spou [..]
Zdroj: inisoft.cz

4

0   0

archivace databáze


Slouží v programu k rozdělení vytvořené evidence podle jednotlivých roků do samostatných databází. Archivaci dat doporučujeme provádět vždy po odevzdání evidence na příslušný úřad či Ministerstvo životního prostředí a po převedení koncových zůstatků odpadů (kód nak [..]
Zdroj: inisoft.cz

5

0   0

automatická záloha


Všechny pořízené záznamy je důležité zálohovat pro případ nestandardního ukončení programu (výpadek proudu, "zatuhnutí" Windows apod.). V programu lze nastavit jakým způsobem se bude zálohovat. Zálohu lze provádět při každém ukončení programu a nebo po uplynutí nastaveného časové [..]
Zdroj: inisoft.cz

6

0   0

databáze


Je součást všech našich programů. Je to soubor, do kterého se ukládají všechna data. Pomocná resp. pracovní databáze se jmenuje dbimex.gdb a využívá se při importech dat. Hlavní databáze se jmenuje dbini.gdb a jsou v ní uložená data za aktuální rok. Archivní databáze se jmenují dbiniXXXX.gdb, kde XXXX př [..]
Zdroj: inisoft.cz

7

0   0

dávka odpadu


Záznam odpadu, který se do programu zapisuje při každé jednotlivé produkci. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku, nebo převzetí odpadu od původce či oprávněné osoby, předání odpadu jiné oprávněné osobě, nebo zneškodn [..]
Zdroj: inisoft.cz

8

0   0

fb server


Databázový server, který zajišťuje komunikaci mezi programem a databází při editaci a zadávání nových údajů.
Zdroj: inisoft.cz

9

0   0

karta odpadů


Přehled, který je rozdělen na dvě části a znázorňuje všechny druhy odpadů zapsané v evidenci, jejich celkovou produkci/převzetí (množství +) a celkové zneškodnění/předání (množství -). V horní polovině přehledu jsou zobrazeny všechny druhy odpadů s uvedením celkové [..]
Zdroj: inisoft.cz

10

0   0

korekce abc


Nástroj na opravu použitých kódů nakládání v evidenci. Tento nástroj upraví u příslušných dávek v evidenci první písmeno (A,B,C) u kódů nakládání představujících zneškodnění/předání podle skutečného vzniku nebo převzetí odpadů popř. skladových zásob z minulého roku. [..]
Zdroj: inisoft.cz


Pro zobrazení všech definic slova 21 se přihlašte, prosím.