jobs.cz

Website:https://www.jobs.cz
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy11
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (264)

1

3   0

archivář


Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek.
Zdroj: jobs.cz

2

2   0

designer


Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
Zdroj: jobs.cz

3

2   0

developer


Developer zajišťuje projektování, financování, inženýrskou činnost a výstavbu komerčních a rezidenčních nemovitostí.
Zdroj: jobs.cz

4

2   0

grafik


Grafik se stará o výtvarné a grafické zpracování propagačních materiálů, reklamních podkladů nebo dalších elektronických fotografií nebo obrazů.
Zdroj: jobs.cz

5

1   0

aranžér


Hlavní náplní práce aranžéra je správným způsobem upoutat pozornost zákazníka na nabízené zboží.
Zdroj: jobs.cz

6

1   0

celník


Celník jako zaměstnanec celního úřadu zajišťuje ozbrojený doprovod určitého typu zboží, zásilek a zpráv, provádí kontrolní nebo asistenční činnost, dohlíží na osoby, dopravní prostředky a pohyb zboží [..]
Zdroj: jobs.cz

7

1   1

ekolog


Ekolog samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění všech povinností vyplývajících z právních a interních předpisů organizace.
Zdroj: jobs.cz

8

1   0

geodet


Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci.
Zdroj: jobs.cz

9

1   3

herec


Herec podle dramatického textu interpretuje role tvůrčím způsobem – vypráví, přednáší v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu nebo na jiných audiovizuálních nosičích.
Zdroj: jobs.cz

10

1   2

historik


Historik je povolání, které se věnuje studiu a zkoumání dějinných událostí.
Zdroj: jobs.cz


Pro zobrazení všech definic slova 264 se přihlašte, prosím.