jobs.cz

Website:https://www.jobs.cz
Obdržené pozitivní hlasy21
Obdržené negativní hlasy11
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (264)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Archivar


Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek.
Zdroj: jobs.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Archivář


Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek.
Zdroj: jobs.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

désigner


Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
Zdroj: jobs.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

designer


Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
Zdroj: jobs.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

designér


Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
Zdroj: jobs.cz

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

developer


Developer zajišťuje projektování, financování, inženýrskou činnost a výstavbu komerčních a rezidenčních nemovitostí.
Zdroj: jobs.cz

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Grafik


Grafik se stará o výtvarné a grafické zpracování propagačních materiálů, reklamních podkladů nebo dalších elektronických fotografií nebo obrazů.
Zdroj: jobs.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aranžér


Hlavní náplní práce aranžéra je správným způsobem upoutat pozornost zákazníka na nabízené zboží.
Zdroj: jobs.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

celník


Celník jako zaměstnanec celního úřadu zajišťuje ozbrojený doprovod určitého typu zboží, zásilek a zpráv, provádí kontrolní nebo asistenční činnost, dohlíží na osoby, dopravní prostředky a pohyb zboží [..]
Zdroj: jobs.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekolog


Ekolog samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění všech povinností vyplývajících z právních a interních předpisů organizace.
Zdroj: jobs.cz


Pro zobrazení všech definic slova 264 se přihlašte, prosím.