lt.fd.cvut.cz

Website:http://lt.fd.cvut.cz
Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy12
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (377)

1

4   2

bb


Östereichische Bundesbahnen
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

2

3   0

mis


Management Information System
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

3

2   0

eu


Evropská Unie
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

4

2   0

kp


Kontejnerové pøekladištì
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

5

2   0

gps


Globální systém urèení polohy
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

6

1   1

dtp


Desktop Publishing
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

7

1   0

gps


Global Positioning System
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

8

1   0

cim


Convention Internationale concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer - Mezinárodní úmluva o pøepravì zboží po železnici
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

9

1   0

geo


Geostacionárnì
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

10

1   0

lam


Správa o potvrzení pøíjmu správy
Zdroj: lt.fd.cvut.cz


Pro zobrazení všech definic slova 377 se přihlašte, prosím.