morosystems.cz

Website:https://www.morosystems.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (75)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ascii


American Standard Code for Information Interchange, kódovací standard
Zdroj: morosystems.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dwr


Direct Web Remoting, knihovna pro snadnou implementaci AJAXu v Java aplikacích
Zdroj: morosystems.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

flash


Flash je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her.
Zdroj: morosystems.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

www


World Wide Web je systém vzájemně propojených hypertextových dokumentů, přístupných na síti Internet.
Zdroj: morosystems.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ajax


Asynchronous JavaScript and XML, technologie pro vytváření interaktivních webových stránek
Zdroj: morosystems.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aop


Aspect-oriented programming, programování řízené aspekty
Zdroj: morosystems.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

api


Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací
Zdroj: morosystems.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

browser


Prohlížeč webových stránek a internetu - např.: Internet Explorer, Firefox, Opera atd.
Zdroj: morosystems.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

captcha


Akronym pro „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“, tedy „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“. Test spočívá zpravidla v zobrazení obrázku s deformovaným textem, přičemž úkolem uživatele je zobrazený text opsat do příslušného vstupního políčka. Předpokládá se, že lidský mozek dokáž [..]
Zdroj: morosystems.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

classpath


cesta k podpůrným třídám pro správné spuštění Java programu
Zdroj: morosystems.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 75 se přihlašte, prosím.