nenechsedojit.cz

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (27)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Debetní karta


  je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti nebo na internetu, atd.), pokud má majitel účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí n [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úvěr


poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za předem domluvený úrok (úrok je zde podmínkou). Úvěr je upraven obchodním zákoníkem. Poskytnutí peněz je předem dohodnuto ve smlouvě o úvěru. Účel úvěru může být předem uveden ve smlouvě, nebo může být bezúčelný. Jednou z možností je použití úvěru na úhradu jiného dluhů. Čerpání úvěru je zpravidla v bezho [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úver


poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za předem domluvený úrok (úrok je zde podmínkou). Úvěr je upraven obchodním zákoníkem. Poskytnutí peněz je předem dohodnuto ve smlouvě o úvěru. Účel úvěru může být předem uveden ve smlouvě, nebo může být bezúčelný. Jednou z možností je použití úvěru na úhradu jiného dluhů. Čerpání úvěru je zpravidla v bezho [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

půjčka


  představuje poskytnutí peněz nebo jiných věcí na předem stanovenou dobu. Půjčka je upravena občanským zákoníkem. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčka může být bezúplatná (neúročená), avšak pokud je půjčka úročena [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úrok


vyjadřuje cenu peněz. Z pohledu dlužníka je to částka, kterou zaplatí (např. bance) za zapůjčené peníze. Z pohledu věřitele (poskytovatele úvěru) je to odměna za poskytnutí peněz na předem stanovenou dobu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úroková sazba


Zdroj: nenechsedojit.cz   NSFW / 18+

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Frekvence splácení úvěru


  časový úsek (např. měsíc, čtvrtletí, rok), za který je klient povinen poslat splátku úvěru a platbu úroku (např. vždy jednou v měsíci do data stanoveného úvěrovou smlouvou).
Zdroj: nenechsedojit.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doba splatnosti


  období, na které je úvěr poskytnut.
Zdroj: nenechsedojit.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úmor úvěru


  je splátka úvěru, tj. částka, o kterou se sníží hodnota dluhu za jedno úrokové období.
Zdroj: nenechsedojit.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


  pravidelná konstantní platba (zpravidla po celou dobu splatnosti úvěru) dlužníka věřiteli, která zahrnuje úrok z úvěru a úmor dluhu.
Zdroj: nenechsedojit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 27 se přihlašte, prosím.