nenechsedojit.cz

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (27)

1

1   1

debetní karta


  je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti nebo na internetu, atd.), pokud má majitel účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí n [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

2

0   1

úvěr


poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za předem domluvený úrok (úrok je zde podmínkou). Úvěr je upraven obchodním zákoníkem. Poskytnutí peněz je předem dohodnuto ve smlouvě o úvěru. Účel úvěru může být předem uveden ve smlouvě, nebo může být bezúčelný. Jednou z možností je použití úvěru na úhradu jiného dluhů. Čerpání úvěru je zpravidla v bezho [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

3

0   2

půjčka


  představuje poskytnutí peněz nebo jiných věcí na předem stanovenou dobu. Půjčka je upravena občanským zákoníkem. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčka může být bezúplatná (neúročená), avšak pokud je půjčka úročena [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

4

0   1

úrok


vyjadřuje cenu peněz. Z pohledu dlužníka je to částka, kterou zaplatí (např. bance) za zapůjčené peníze. Z pohledu věřitele (poskytovatele úvěru) je to odměna za poskytnutí peněz na předem stanovenou dobu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

5

0   1

úroková sazba


  je procentní vyjádření ceny peněz, tj. podíl úroku k hodnotě půjčených peněz. Úroková sazba se vztahuje k určitému období:
Zdroj: nenechsedojit.cz

6

0   1

frekvence splácení úvěru


  časový úsek (např. měsíc, čtvrtletí, rok), za který je klient povinen poslat splátku úvěru a platbu úroku (např. vždy jednou v měsíci do data stanoveného úvěrovou smlouvou).
Zdroj: nenechsedojit.cz

7

0   1

doba splatnosti


  období, na které je úvěr poskytnut.
Zdroj: nenechsedojit.cz

8

0   1

úmor úvěru


  je splátka úvěru, tj. částka, o kterou se sníží hodnota dluhu za jedno úrokové období.
Zdroj: nenechsedojit.cz

9

0   1

anuita


  pravidelná konstantní platba (zpravidla po celou dobu splatnosti úvěru) dlužníka věřiteli, která zahrnuje úrok z úvěru a úmor dluhu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

10

0   1

rpsn


  roční procentní sazba nákladů na úvěr udává procento z dlužné částky, které musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Kromě úroku se jedná především o poplatky za uzavření smlouvy (admin [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 27 se přihlašte, prosím.