resilience.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy0
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

2   0

eutrofizace


(eutrophication): Obohacení vody o živiny, které způsobuje zvýšený růst řas a jiných rostlin.
Zdroj: resilience.cz

2

0   0

adaptabilita


(adaptability) – adaptabilita je schopnost aktérů (lidí) v daném systému ovládat resilienci. Což může znamenat, buďto se vyhnout přechodu do nežádoucího systémového režimu, anebo úspěšně přejít do kýženého systémového režimu.
Zdroj: resilience.cz

3

0   0

adaptivní cykly


(adaptive cycles) – způsob, jak popsat postupné průchod společensko-přírodních systémů různými fázemi organizace a působení (fungování). Vymezujeme čtyři fáze: rychlý růst, konzervaci, uvolnění a přeskupení. Jednotlivé fáze se od sebe navzájem odlišují způsobem, jakým se systém chová; změny nastávají v pevnosti vnitřních spojení daného systému, v j [..]
Zdroj: resilience.cz

4

0   0

rychlý růst


(rapid growth) (r): Fáze, během níž jsou zdroje snadno dostupné a aktéři, kteří podnikají (entrepreneurial agents), obsazují niky a využívají příležitostí.
Zdroj: resilience.cz

5

0   0

konzervace


(conservation) (K): Zdroje se rostoucí měrou stávají nedostupnými a systém postupně ztrácí na své schopnosti reagovat na narušení pružně a citlivě.
Zdroj: resilience.cz

6

0   0

uvolnění


(release) (omega): Narušení způsobí chaotické rozdělení a uvolnění zdrojů.
Zdroj: resilience.cz

7

0   0

přeskupení


(reorganization) (alfa) – reorganizace: Fáze, během níž se mohou uchytit noví aktéři (druhy, skupiny) a nové myšlenky. Obecně ústí v další r fázi.
Zdroj: resilience.cz

8

0   0

aktéři


(actors) – lidé, kteří mají v konkrétním společensko-přírodním systému roli či na něj mají vliv. Někdy se o nich hovoří také jako o činitelích (agents).
Zdroj: resilience.cz

9

0   0

báze přitažlivosti


(basin of attraction): atraktor je stálý stav systémů, rovnovážný stav, který se, pokud není narušen, nemění. Báze přitažlivosti jsou všechny stálé stavy systému, které tíhnou/lnou/směřují k tomu změnit se na atraktor.
Zdroj: resilience.cz

10

0   0

ekosystémové služby


(ecosystems services): celkově provázané jednání biologických druhů daného ekosystému, které vykonávají funkce, jež mají společenskou hodnotu (opylování, čištění vody, ochrana před povodněmi, atp.).
Zdroj: resilience.cz


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.