slovnik-cizich-slov-on-line.cz

Website:http://www.slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Obdržené pozitivní hlasy98
Obdržené negativní hlasy121
Karma:-22 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1263)

1

0   0

a capella [a kapela]


vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

2

0   0

a contrario [á kontrárió]


v protikladu; protiva
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0   0

a dato [á dató]


ode dne vystavení, ode dne vydání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0   0

a posteriori


pozdìjší, pozdìji, ze zkušenosti
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

5

0   1

a priori


pøedem, pøed, pouze z rozumu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

1   0

a vista


na vidìnou, tj. bez lhùty, netermínovaný (inkaso, vklad, smìnka)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

7

0   0

a. chr.


ante Christum (natum)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

8

0   0

a. m.


ante meridiem
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

9

0   0

ab initio [ab inýció]


od zaèátku
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

10

0   0

ab ovo


od poèátku (od vejce)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1263 se přihlašte, prosím.