slovnik-cizich-slov-on-line.cz

Website:http://www.slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Obdržené pozitivní hlasy99
Obdržené negativní hlasy121
Karma:-23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1263)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a capella [a kapela]


vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Tento význam nebyl schválen

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a contrario [á kontrárió]


v protikladu; protiva
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a dato [á dató]


ode dne vystavení, ode dne vydání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a posteriori


pozdìjší, pozdìji, ze zkušenosti
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

a priori


pøedem, pøed, pouze z rozumu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

a vista


na vidìnou, tj. bez lhùty, netermínovaný (inkaso, vklad, smìnka)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a. Chr.


ante Christum (natum)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a. m.


ante meridiem
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ab initio [ab inýció]


od zaèátku
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ab ovo


od poèátku (od vejce)
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1263 se přihlašte, prosím.