socialniporadce.mpsv.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (16)

1

0   1

navigace po stránce


K hlavní n
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

2

0   1

slovníček pojmů


Opt-out
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

3

0   1

první průběžný důchodový pilíř


Zahrnuje státem vyplácené důchody. Prvním pilířem se nazývává proto, že je prvním důchodovým systémem, který ve vyspělých zemích vznikl, konkrétně koncem 19. století. V České republice je to základní a naprosto nejdůležitější zdroj příjmu v důchodu a více než 2,2 miliónu našich spoluobčanů každý měsíc z průběžného pilíře dostává [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

4

0   1

druhý fondový pilíř


Druhý kapitálový pilíř je státem organizovaný důchodový doplňkový systém. Forma účasti je buď povinná, nebo dobrovolná. Druhý pilíř úzce navazuje a doplňuje základní průběžný systém. Příjmy jsou ze stejného zdroje jako v prvním pilíři, tzn. část pojistného zaměstnavatelů a živnostníků.
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

5

0   1

třetí dobrovolný pilíř


Třetím pilířem důchodového systému jsou soukromé úspory na stáří. Zatímco v prvním a druhém pilíři pochází příjmy z pojistného od zaměstnavatelů, příspěvky třetího pilíře platí vždy klienti ze svého osobního majetku (z příjmu po zdanění). Stát jen obvykle spoření určitým způsobem zvýhodňuje - v České republice státními příspěvky i&nb [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

6

0   1

anuita


Anuita je doživotní penze vyplácená životní pojišťovnou. Pokud si klient druhého fondového pilíře při odchodu do důchodu zvolí výplatu anuity, získá za své úspory druhý doživotní měsíčně vyplácený důchod, který doplní jeho starobní důchod od státu. Velkou výhodou je, že bude vyplácen vždy do konce života. Příjemce anuity se nemusí bát, že třeba v&n [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

7

0   1

renta na dvacet let


Renta na dvacet let je jedním ze způsobů výplaty, který si účastník druhého fondového pilíře může zvolit při odchodu do penze. Výplata bude probíhat tak, že penzijní společnost rozpočítá prostředky na účtu účastníka právě na dobu 20 let a pak vyplácí měsíčně odpovídající část prostředků z účtu. V průběhu výplaty jsou prostředky také [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

8

0   1

pozůstalostní penze


Pozůstalostní penze se z druhého fondového pilíře vyplácí v několika různých situacích, kdy účastník důchodového spoření zemřel dříve, než mu bylo vyplaceno vše, na co měl nárok.
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

9

0   1

investiční strategie


Investiční strategie určuje, jakým způsobem budou prostředky klientů zhodnocovány. Přestože je problematika investování velmi složitá, rozhodování účastníků, jakou investiční strategii zvolit, složité být nemusí. Základní charakteristikou investiční strategie je rizikovost a tomu odpovídající očekávaný výnos. Penzijní společnosti budou nabízet klie [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

10

0   1

autopilot investiční strategie


Jen velmi málo klientů penzijních společností může být profesionály v oblasti investování. Proto bude v zákoně upravena funkce autopilota investiční strategie. Chrání v posledních deseti letech před důchodem účastníky, kteří zvolili strategii investování s vyšším kolísáním. Jejich úspory budou od 55 let postupně převáděny z [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz


Pro zobrazení všech definic slova 16 se přihlašte, prosím.