stavebnikomunita.cz

Website:http://www.stavebnikomunita.cz
Obdržené pozitivní hlasy116
Obdržené negativní hlasy76
Karma:39 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1297)

1

0   0

absolutní vlhkost vzduchu


Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

0   0

absorbér


část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0   0

absorbéry zvuku


Speciální absorbéry, které pohlcují zvukovou energii tím, že ji (různými metodami a s různou frekvenční odezvou) přeměňují na teplo. Rozlišujeme několik druhů absorbérů zvuku: por [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

absorpce


Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0   0

aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   0

akant


Býzdobný motiv rostlinného původu. Též bodlákovitá rostlina, stylizovaná zejména v barokní ornamentice.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0   0

akropole


Ústřední část opevněného areálu hradišť, ve středověku též samostatné pevnůstky předhradí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

aktivní dům


Také dům plusový. Dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy spotřebují. Dům si tak vydělá neje [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

0   0

akumulace tepla


Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

10

0   0

akumulační podlahové vytápění


Druh podlahového vytápění, kdy topnou část uloženou v podlaze kryje velká vrstva betonu a teplo se zde akumuluje. Například u akumulačního elektrického podlahového vytápění se rohože [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1297 se přihlašte, prosím.