stavebnikomunita.cz

Website:http://www.stavebnikomunita.cz
Obdržené pozitivní hlasy126
Obdržené negativní hlasy80
Karma:45 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1297)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absolutní vlhkost vzduchu


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Zdroj: stavebnikomunita.cz   NSFW / 18+

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

absorber


část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorbér


část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorbéry zvuku


Speciální absorbéry, které pohlcují zvukovou energii tím, že ji (různými metodami a s různou frekvenční odezvou) přeměňují na teplo. Rozlišujeme několik druhů absorbérů zvuku: porézní nebo rozptylujíc [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpce


Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž dochází ke zvýšení teploty a [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKANT


Býzdobný motiv rostlinného původu. Též bodlákovitá rostlina, stylizovaná zejména v barokní ornamentice.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akropole


Ústřední část opevněného areálu hradišť, ve středověku též samostatné pevnůstky předhradí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivní dům


Také dům plusový. Dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy spotřebují. Dům si tak vydělá nejen na svůj provoz, ale zpě [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akumulace tepla


Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Zdroj: stavebnikomunita.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1297 se přihlašte, prosím.