stavebnikomunita.cz

Website:http://www.stavebnikomunita.cz
Obdržené pozitivní hlasy124
Obdržené negativní hlasy78
Karma:45 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1297)

1

0   0

absolutní vlhkost vzduchu


Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

0   0

absorbér


část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0   0

absorbéry zvuku


Speciální absorbéry, které pohlcují zvukovou energii tím, že ji (různými metodami a s různou frekvenční odezvou) přeměňují na teplo. Rozlišujeme několik druhů absorbérů zvuku: porézní nebo rozptylujíc [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

absorpce


Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž dochází ke zvýšení teploty a [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0   0

aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   0

akant


Býzdobný motiv rostlinného původu. Též bodlákovitá rostlina, stylizovaná zejména v barokní ornamentice.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0   0

akropole


Ústřední část opevněného areálu hradišť, ve středověku též samostatné pevnůstky předhradí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

aktivní dům


Také dům plusový. Dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy spotřebují. Dům si tak vydělá nejen na svůj provoz, ale zpě [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

0   0

akumulace tepla


Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

10

0   0

akumulační podlahové vytápění


Druh podlahového vytápění, kdy topnou část uloženou v podlaze kryje velká vrstva betonu a teplo se zde akumuluje. Například u akumulačního elektrického podlahového vytápění se rohože zabudovávají pod [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1297 se přihlašte, prosím.