Význam unifikace
Co znamená slovo unifikace? Zde naleznete 4 významů slova unifikace. Můžete také přidat význam slova unifikace sami

1

0   1

unifikace


Unifikace je v logice substituce, po jejíž aplikaci na množinu termů dostaneme jeden term. Formálně, je-li algebra termů a t a s dva termy, je substituce jejich unifikací, pokud . Algoritmus [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   2

unifikace


sjednocování, jednotnost
Zdroj: coznamena.cz

3

0   2

unifikace


sjednocování, jednotnost
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0   3

unifikace


Sjednocování, sestejòování, pøizpùsobování; tendence pøírodního a spoleèenského výbìru, které pùsobí jako dialektický protiklad proti procesùm rozrùzòování, a prefer [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova unifikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< unicelulární uniforma >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam