Význam upload
Co znamená slovo upload? Zde naleznete 12 významů slova upload. Můžete také přidat význam slova upload sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


načíst | nahrát
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


Odesílání dat například na server v síti internet. Je to přesný opak stahování (downloadu), kdy se data přijímají.
Zdroj: svethardware.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


ukladanie súborov na server pomocou lokálnej siete alebo internetu. URL (Uniform Resource Locator): slúži na jednotné označenie adresy zdroja v sieti Internet
Zdroj: sospreskoly.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


prenos dát od užívateľa na server. Opak download.
Zdroj: stopline.sk

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


Nahrání souboru z Vašeho počítače na server
Zdroj: onas.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


termín používaný pro pøenos dokumentu (souboru) z uživatelova poèítaèe na internetový server (nebo jiný poèítaè)
Zdroj: googledrive.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá růz [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


pøenos dat na server - doslova nahrát nahoru Jedná se o pøenos dat od u¾ivatele na server. Opak pro download.
Zdroj: abowe.brbla.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


Vysílání / odesílání dat po síti
Zdroj: it-slovnik.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


  naèíta" dáta (smerom od u¾ívateµa) upload file to server
Zdroj: klasici.sk

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


upload neboli nahrávání označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout, atd.). Uploadovat můžeme i ko [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upload


pøenášení (srov. èeskou verzi Total Commanderu), nahrání
Zdroj: david-zbiral.cz

<< download wrap >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam