Význam urémie
Co znamená slovo urémie? Zde naleznete 2 významů slova urémie. Můžete také přidat význam slova urémie sami

1

2   0

urémie


dobrý den, prosím,urémie asi není totéž, co kyselina močová?
Čámská - 14. července 2015

2

0   0

urémie


závažný stav vznikající v dùsledku tìžké poruchy funkce ledvin. Spoèívá v rozvratu vnitøního prostøedí zpùsobeném hromadìním odpadních látek (napø. moèoviny), které ledviny ne [..]
Zdroj: stezen.xf.cz

Přidat význam slova urémie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< tonsilektomie vesica fellea >>