Význam vakuum
Co znamená slovo vakuum? Zde naleznete 10 významů slova vakuum. Můžete také přidat význam slova vakuum sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


prostor, ve kterém je tlak plynu výrazně nižší než v atmosféře Země | vzduchoprázdno
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


Vakuum je vlastnì podtlak-->v plynu je ménì molekul, než by za dané teploty a atmosférického tlaku mìlo být. Úplné vakuum by mìlo být oblastí, ve které se nenachází žádná hmota (tzn. ani atomy plynu), to však není možné vytvoøit.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


Znamená prázdný prostor, v nìmž je tlak plynu podstatnì nižší než pøi normálním atmosférickém tlaku. Rùzné stupnì vakua mají velmi rozmanitá technická využití ve vakuové technice. VENTILACE –
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


"ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota"
Zdroj: coznamena.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


ideálnì prázdný prostor, reálnì prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


stav, kdy tlak plynu v uzavřeném prostoru je snížen pod hodnotu atmosférického
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


stav, kdy tlak plynu v uzavøeném prostoru je sní¾en pod hodnotu atmosférického
Zdroj: oze.tzb-info.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


izolace absorberu,odčerpaný vzduch ze skleněných trubic na elektronkové vakuum podtlak minimálně 10¯³Pa
Zdroj: vacusol.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor. V technické praxi se jím však rozumí prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než při normálním atmosférickém tla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vakuum


Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor. V technické praxi se jím však rozumí prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než při normálním atmosférickém tla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< vanilka vakát >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam