Význam vitalismus
Co znamená slovo vitalismus? Zde naleznete 5 významů slova vitalismus. Můžete také přidat význam slova vitalismus sami

1

0   0

vitalismus


(lat. vita, život), názor, podle něhož v živých organismech působí ještě jiné zákonitosti a síly, které fyzika a chemie nemůže postihnout.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

vitalismus


Nevìdecké teorie pøipisující živým organismùm jakousi životní sílu, nemající materiální pùvod.
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

vitalismus


("vitalism"): tì¾ko definovatelný (nejednotný) smìr obvykle chápající ¾ivotní procesy jako nevysvìtlitelné známými zákony fyziky a chemie; ¾ivotní procesy jsou autonomní, tj. pùvodnì jako protest prot [..]
Zdroj: mprinstitute.org

4

0   0

vitalismus


Vitalismus (z latinského vita = život) znamená: Filosofický a přírodovědecký směr, který soudí, že fungování živých organismů nelze vysvětlit pouze fyzikálními a chemickými mechanismy, nýbrž vykazuje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

vitalismus


Vitalismus je umělecký směr v literatuře, který vznikl jako reakce na prožité hrůzy první světové války. Autoři nalézali radost v životě samém, v prostých věcech a přirozených lidských vztazích. V tom [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova vitalismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< utopie voluntarismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam