Význam wait
Co znamená slovo wait? Zde naleznete 5 významů slova wait. Můžete také přidat význam slova wait sami

1

0   0

wait


čekat, počkat (''na něco'')
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

wait


wait - anglicky znamená "èekat". V oblasti objektového programování se tak oznaèuje typ zprávy, kdy vysílací objekt èeká na odpovìï pøíjemce.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0   0

wait


  èaka" wallpaper
Zdroj: klasici.sk

4

0   0

wait


wait (anglicky wait – čekej, čekat) je standardní UN*Xový program, sloužící k zastavení vykonávání dalších příkazů (typicky) v shell scriptu dokud parametrem předané ID procesu neo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

wait


wait (anglicky wait – čekej, čekat) je standardní UN*Xový program, sloužící k zastavení vykonávání dalších příkazů (typicky) v shell scriptu dokud parametrem předané ID procesu neo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova wait
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< twist cancel >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam