Význam web
Co znamená slovo web? Zde naleznete 12 významů slova web. Můžete také přidat význam slova web sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

web


Celosvìtová sí elektronické komunikace. 
Zdroj: vimevic.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

web


Internet, internetová síť.
Zdroj: ote-cr.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

web


World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť“, „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v Internetu. Doku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


Soubor webových stránek, které mají společné téma, obvykle na jedné doméně.
Zdroj: czmi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


viz Sí» 1) Pavouèí, rybáøská èi libovolná jiná sí» z provázkù èi lan. 2) V oblaasti poèítaèù znamená web sí» poèítaèovou – vzájemnì propojené poèítaèe (LAN, MAN nebo WAN). [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


Aplikace internetového protokolu HTTP. Je to soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: advin.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


soubor webových stránek, které mají společné téma, obvykle jedna doména
Zdroj: seo-reklama.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


skutečný obsah vaší prezentace na internetu.
Zdroj: facebook-stranka.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


http://www.multilevel-marketing.cz
Zdroj: multilevel-marketing.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


soubor webových stránek, které mají společné téma, obvykle jedna doména
Zdroj: webstranky.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


stránkovištì
Zdroj: david-zbiral.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

web


viz WWW
Zdroj: googledrive.com

<< Výplata hotovosti Zablokování karty >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam