Význam xenofobní
Co znamená slovo xenofobní? Níže najdete jeden význam slova xenofobní Můžete také přidat význam slova xenofobní sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

xenofobní


“Xenofobní” je přívlastek označující skutek, chování nebo myšlenku namířenou proti určitým skupinám obyvatel a založenou na předsudcích kulturního, rasového či náboženského charakteru. Jde o projev člověka, který trpí xenofobií - strachem ze všeho cizího nebo který vůči cizímu chová programově nedůvěru či nenávist. Tím, proti čemu se vymezuje, může být vše, co pochází z ciziny, nebo mimo jeho vlastní dobře známou skupinu a v tom případě se obrací například proti odlišným rasám, náboženským skupinám, apod. Tento strach plyne i z pocitu ohožení (strach z možného nebezpečí, ztráty většiny na daném území, apod.). Výraz “xenofobní” pochází složením řeckých slov “xénos” (cizí, cizinec) a “fobos” (strach, úzkost).
Zu - 11. prosince 2018
<< xenofob xeroxovat >>