Význam zákon pregnance
Co znamená slovo zákon pregnance? Níže najdete jeden význam slova zákon pregnance Můžete také přidat význam slova zákon pregnance sami

1

0   1

zákon pregnance


též zákon dobrého tvaru; princip gestalt psychologie, podle nìhož mají lidé tendenci vizuálnì vnímat pole objektù zpùsobem, který nejjednodušeji uspoøádává rùznorodé prvky do stab [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova zákon pregnance
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< základní emoce zapomínání >>