Význam zeugma
Co znamená slovo zeugma? Zde naleznete 4 významů slova zeugma. Můžete také přidat význam slova zeugma sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zeugma


odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich
Zdroj: coznamena.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zeugma


odchylka od správné vìtné stavby spoèívající ve spojení souøadných èlenù vazebným vztahem patøícím jen k jednomu z nich
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zeugma


odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich
Zdroj: online-slovnik.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zeugma


Zeugma (neutr., z řečtiny ζεύγμα, jařmo) neboli zanedbání dvojí vazby, zanedbání rozdílné vazby souřadných členů či spřežení vazeb nebo spřažení vazeb je odchylka od pravidelné větné stavby, která je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< zerav zikkurat >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam