Význam zooplankton
Co znamená slovo zooplankton? Zde naleznete 3 významů slova zooplankton. Můžete také přidat význam slova zooplankton sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zooplankton


mikroskopické živoèíchy, ktoré sa vo¾ne vznášajú vo vode.
Zdroj: gep.szm.com

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zooplankton


planktonické organismy živoèišného pùvodu
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zooplankton


Tiny, free-floating organisms in aquatic systems. Unlike phytoplankton, zooplankton cannot produce their own food, and so are consumers..."..". -->
Zdroj: savci.upol.cz




<< Y2K zoospora >>