Význam zpráva
Co znamená slovo zpráva? Zde naleznete 8 významů slova zpráva. Můžete také přidat význam slova zpráva sami

1

1   0

zpráva


ucelená myšlenka vyjadøující stav nìjakého objektu a jeho chování uspoøádaná posloupnost znakù urèená k pøenášení informací
Zdroj: web.sks.cz

2

0   0

zpráva


správa | informace o události | * | sdělení
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

zpráva


ucelená myšlenka vyjadøující stav nìjakého objektu a jeho chování uspoøádaná posloupnost znakù urèená k pøenášení informací
Zdroj: info.sks.cz

4

0   0

zpráva


logo • logologo • n tosi
Zdroj: dominicweb.eu

5

0   0

zpráva


Řada signálů směrovaných sítí, která zahrnuje identifikaci, funkční data a různé prostředky pro zajištění její vlastní integrity, imunity a správného příjmu.
Zdroj: obchod.pcs.cz

6

0   0

zpráva


relace vyřízení adresované nadřízenému organizace, dokument (hlášení) posílaný nižší organizací (odesílatelem) organizaci (příjemci) vyšší, přehledné vylíčení stavu věci, v [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

0   0

zpráva


Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lids [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

zpráva


Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lids [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova zpráva
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hned tak jistý >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam