Význam Úcta
Co znamená slovo Úcta? Zde naleznete 3 významů slova Úcta. Můžete také přidat význam slova Úcta sami

1

2   0

Úcta


pocit, který cítíme k člověku, kterého si vážíme, respektujeme ho.


Mám ho v úctě = respektuji ho za jeho činy.
Jana Šestáková - 30. října 2019

2

0   0

Úcta


Dialektický protipól sebeprosazování, respekt vùèi jiným osobám, pøíp. k symbolùm, ale i k životu a pøírodì vùbec. U harmonicky rozvinutého jedince jsou sebeprosazován [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Úcta


Úcta (od „ctíti“) znamená trvalý vztah ocenění druhého, který se projevuje dobrovolným sebeomezením v jednání vůči němu, zejména ohleduplností, zdvořilostí, podporou a případn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Úcta
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Typografie Úèetnictví >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam