Význam Úcta
Co znamená slovo Úcta? Zde naleznete 3 významů slova Úcta. Můžete také přidat význam slova Úcta sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Úcta


pocit, který cítíme k člověku, kterého si vážíme, respektujeme ho.


Mám ho v úctě = respektuji ho za jeho činy.
Jana Šestáková - 30. října 2019

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Úcta


Úcta (od „ctíti“) znamená trvalý vztah ocenění druhého, který se projevuje dobrovolným sebeomezením v jednání vůči němu, zejména ohleduplností, zdvořilostí, podporou a případně i dary. Na rozdíl od so [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Úcta


Dialektický protipól sebeprosazování, respekt vùèi jiným osobám, pøíp. k symbolùm, ale i k životu a pøírodì vùbec. U harmonicky rozvinutého jedince jsou sebeprosazování a úcta v&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< Typografie Úèetnictví >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam