Význam Absolutizace
Co znamená slovo Absolutizace? Zde naleznete 2 významů slova Absolutizace. Můžete také přidat význam slova Absolutizace sami

1

0   0

Absolutizace


Vytrhávání vìcí z jejich historického vývoje, ze souvislostí a zvelièování jejich významu. Pøeceòování jedineèného èi jednotlivých stránek jevù a podceòování os [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Absolutizace


nadøazování nad podmínky, zevšeobecòování; neoprávnìné zobecòování
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Absolutizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zasloužené pojistné Absolutno >>