Význam ActiveX
Co znamená slovo ActiveX? Zde naleznete 7 významů slova ActiveX. Můžete také přidat význam slova ActiveX sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


Objektovì orientovaná programovací technologie fy Microsoft, založená na COM a DCOM. Používá se èasto jako doplnìk k funkcím browseru, ale z hlediska bezpeènosti na Internetu je problematická. [..]
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


Programátorské rozhraní a sada technologií a nástrojù firmy Microsoft pro komponentizaci Windows- a Web-aplikací a práci s objekty.
Zdroj: cadcam.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


Technologie vyvinutá společností Microsoft, sloužící ke sdílení informací mezi aplikacemi. ActiveX využívá dvou jiných technologií od téže společnosti s názvy OLE a COM. ActiveX je komponenta obsažená [..]
Zdroj: svethardware.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


Programátorské rozhraní a sada technologií a nástrojù firmy Microsoft pro komponentizaci Windows- a Web-aplikací a práci s objekty.
Zdroj: cadforum.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


ActiveX je COM objekt vyvinutý firmou Microsoft pro operaèní systém Windows. Tyto technologie umožòují tvùrcùm webových stránek zinteraktivnit své weby.
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


Applet nebo malý program vytvoøený Microsoftem k ovládání interaktivních webových stránkách. Activ X musí být stážen, aby jste získali úplnou funkènost interaktivních stránek
Zdroj: horalek.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ActiveX


ActiveX je Framework technologie, kterou vyvinula společnost Microsoft pro sdílení informací mezi různými aplikacemi. ActiveX spolupracují pouze s aplikacemi, jako je Microsoft Word, Excel, Internet E [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ACS adenin >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam