Význam Akademie
Co znamená slovo Akademie? Zde naleznete 7 významů slova Akademie. Můžete také přidat význam slova Akademie sami

1

0   0

Akademie


akademie
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

Akademie


Oznaèení pro cvièné høi¹tì. Je obdobou klasického høi¹tì, ale bývá výraznì krat¹í a je obvykle pøístupné ¹iroké veøejnosti. Akademie je urèena zaèáteèníkùm, hráèùm bez [..]
Zdroj: golfovezpravy.cz

3

0   0

Akademie


1. staroøecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vìdecká instituce; 4. typ vzdìlávací instituce; 5. slavnost s programem umìleckého rázu
Zdroj: islo.cz

4

0   0

Akademie


Pojem označující celou řadu zcela nesourodých významů (např. Akademie věd, Tělovýchovná akademie, Lidová akademie, Akademie Jana Amose Komenského, Akademie muzických umění, Akademie výtvarných umění...
Zdroj: andromedia.cz

5

0   0

Akademie


Toto je seznam golfových pojmů, které jsou běžně používány mezi golfisty. akademie - krátké cvičné jamky pro začátečníky albatros - tři rány pod par jamky backspin - zpětná rotace [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

Akademie


Akademie je původně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Školu zrušil až císař Justinián I. roku 529. Název pak p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

Akademie


Akademie je původně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Školu zrušil až císař Justinián I. roku 529. Název pak p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Akademie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< destroyer stockbroker >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam