andromedia.cz

Obdržené pozitivní hlasy85
Obdržené negativní hlasy27
Karma:57 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (612)

1

10   5

sebereflexe


1.) Sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí: obraz sama sebe, utváření komplexního obrazu o vlastní osobnosti v interakci s druhými lidmi. Reálné, kritické hodnocení sama sebe;...
Zdroj: andromedia.cz

2

6   2

asertivita


Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje názory, zájmy a postoje...
Zdroj: andromedia.cz

3

5   0

intelekt


Souhrn rozumových (duševních) schopností a poznávacích procesů člověka. Je dán vrozenými vlohami, které mohou být v průběhu života potlačeny nebo se učením projevit a rozvinout. I když toto tvrzení...
Zdroj: andromedia.cz

4

3   0

antologie


Sborník vybraných prací od různých autorů, většinou s jednotícím tématickým zaměřením (obsahovým, časovým, autorským apod.)
Zdroj: andromedia.cz

5

3   0

demagogie


Zneužívání zdánlivě logických a racionálních informací a jejich používání v jiných kontextech a souvislostech k zmanipulování jedinců, skupin či národa. Používá se nesplnitelných slibů,...
Zdroj: andromedia.cz

6

3   2

edukace


(angl.: education - neodlišuje se od vzdělávání) Veškerá předmětná oblast ("vše co se týká") pedagogické (andragogické) teorie i vzdělávací praxe. Pojem není v našich podmínkách příliš frekventovaný...
Zdroj: andromedia.cz

7

3   2

multimédia


Oblast informační technologie charakteristická sloučením audiovizuálních technických prostředků s počítači. Multimediální systém je souhrn technických prostředků (např. počítač, zvuková karta,...
Zdroj: andromedia.cz

8

3   0

vzdělání


1.) Soustava vědeckých a technických vědomostí (viz znalosti), intelektuálních a praktických dovedností, utvoření morálních rysů a osobitých zájmů. Je výsledkem procesů zaměřených na utváření...
Zdroj: andromedia.cz

9

2   0

apercepce


Osvojování a zařazování nových informací do vlastního, již osvojeného poznatkového systému.
Zdroj: andromedia.cz

10

2   0

exkurze


Ve vzdělávání dospělých forma vzdělávání mimo podnik (vzdělávací instituci) organizovaná jako návštěva místa, kde se v přirozeném prostředí vyskytují věci, jevy a činnosti, které mají souvztažnost s...
Zdroj: andromedia.cz


Pro zobrazení všech definic slova 612 se přihlašte, prosím.